Klára Juříková

Obousměrné překlady angličtiny a korektury češtiny

Klára Juříková - Obousměrné překlady angličtiny a korektury češtiny
Nabízím precizní překlad angličtiny Poskytuji gramatické a stylistcké korektury češtiny Spolupracuji s rodilými mluvčími

Ukázky mojí práce

Bali after dark

Úryvek z online průvodce po Bali

There's a simple explanation: during the early evenings many of Bali's night owls either still work, visit friends at home, or simply sleep. Most of them visit pubs, bars, or discos only in the early morning hours. Therefore, if you plan a night out don't start your dinner too early. Between 9:00 p.m. and midnight there are not many places we can recommend.

Bali po setmění

Úryvek z mého překladu

To má jednoduché vysvětlení: během raného večera spousta nočních tvorů z Bali buď ještě pracuje, je na návštěvě u přátel nebo jednoduše spí. Většina z nich navštěvuje hospody, bary a diskotéky pouze v brzkých ranních hodinách. Pokud tedy plánujete okusit noční život, nezačněte s večeří příliš brzy. Mezi devátou a půlnocí není mnoho míst, která bychom vám mohli doporučit.

Obchodní dopis

Úryvek z dopisu

Obracíme se na Vás s prosbou o zaslání fotografií kolekce 2015 ve vysoké kvalitě pro tisk pro prezentaci na našich webových stránkách a pro velkoplošný tisk pro reklamu v naší nové prodejně. Materiály by bylo dobré zaslat prostřednictvím emailu a co nejdříve, protože na všem nyní intenzívně pracujeme.

Business letter

Úryvek z mého překladu

We would like to ask you for high-quality pictures of your 2015 collection for print, billboard print and for presentation on our website and at our new shop. We would very much appreciate to receive these materials via email as soon as possible because we are intensively working on all these projects at the moment.

Edward the Conqueror

Úryvek z knihy Roalda Dahla

She wasn't, at that particular moment, watching the cat at all – as a matter of fact she had forgotten its presence – but as the first deep notes of the Vivaldi sounded softly in the room, she became aware, out of the corner of her eye, of a sudden flurry, a flash of movement on the sofa to her right. She stopped playing at once. “What is it?” she said, turning to the cat. “What's the matter?”

Edward dobyvatel

Úryvek z mého překladu

V tu chvíli kočku vůbec nesledovala – ve skutečnosti vlastně zapomněla na její přítomnost – ale ve chvíli, kdy první hluboké noty Vivaldiho jemně zazněly v místnosti, koutkem oka si všimla náhlého rozruchu, záblesku pohybu na pohovce na pravé straně. Hned přestala hrát. „Co je?“ řekla otočená ke kočce. „Co se děje?“

Doporučují mě

Naše studio spolupracuje se slečnou Juříkovou pravidelně. Dělá pro nás překlady jak z angličtiny do češtiny, tak z češtiny do angličtiny, z textu i z odposlechu. S její prací jsme velmi spokojeni, pracuje rychle, vyjde nám vstříc i s urgentními termíny. Zvládá odborný i umělecký překlad, dokáže zachovat povahu textu a je velmi přesná. Její práci můžu vřele doporučit.

Lucie Haviárová, BÄR s.r.o., bar@bar-sro.com

S překladatelkou Klárou Juříkovou spolupracuje naše dabingové studio dlouhodobě. Podílela se na překladu více než 10 televizních pořadů jako např. Girls Next Door, Doctor 90210, True Hollywood Stories, Duck Dynasty a dalších. Proto ji můžeme vřele doporučit.

Ing. Alena Kyralová, DW Agentura, s.r.o., kyralova@dwagentura.cz

Klára Juříková navštěvovala mé semináře v době jejího studia na Karlově Univerzitě. Kláru mohu nadšeně doporučit jako překladatelku nejen pro její cít pro správné užití jazyka, ale také její snahu najít skrytý význam za slovy, což ukazuje její vášeň pro přesné a originální vyjádření konkrétní myšlenky. Jako rodilý mluvčí, který pro překlad své knihy z angličtiny do češtiny pracoval s několika překladateli, považuji toto odhodlání k vyjádření jazyka pomocí hledání přesného slova, které vyjadřuje konkrétní myšlenku, jako jednu z nejdůležitějších kvalit dobrého překladatele. Mohu ji sebevědomě doporučit pro jakýkoli projekt, protože vím, že její vášeň pro jazyk zajistí její odhodlání pro jakýkoli zadaný úkol.

(přeloženo z angličtiny)

Craig Morgan M.A., Karlova Univerzita, morgan.craig@volny.cz

O mně

Dlouhodobě spolupracuji s předními dabingovými studii na zakázkách pro klienty jako např. Nova, Česká Televize, Disney Channel, National Geographic, UPC, CBS, Kinosvět a další, pro které jsem překládala televizní pořady a texty z oboru umění, vědy a techniky, medicíny, historie, kultury, životního stylu, kulinářství, cestopisů, přírody a vesmíru atd …

Dále mám několikaletou praxi s obousměrnými překlady obchodní korespondence, firemních a propagačních materiálů a pravopisnými, gramatickými i stylistickými českými korekturami článků, odborných prací a webových stránek.

Odborné vzdělání jsem získala studiem anglického jazyka a literatury a českého jazyka a literatury na Karlově Univerzitě v Praze se zaměřením na překlad včetně uměleckého překladu prózy. Absolvovala jsem tři roky výuky angličtiny na soukromé jazykové škole Bee's Knees English a jsem držitelkou jazykového certifikátu pro úroveň C1.

Ceník

Cena za překlad nebo korekturu textu je vždy uvedena za standardní stránku A4 (normostrana - 1500 znaků bez mezer).

Akce: Ceny překladů jsou včetně gramatické a pravopisné korektury!

Nabízím jak množstevní slevy tak slevy pro dlouhodobé zákazníky a studenty. Nejsem plátce DPH.

Překlad z AJ do ČJ 225 Kč
Překlad z ČJ do AJ 250 Kč
Překlad z odposlechu 350 Kč
Příplatek za odborný text + 15%
Překlad do 24 h (do 12 NS) + 50%
Korektura ČJ (gramatická) 50 Kč
Korektura ČJ (stylistycká) 80 Kč
Korektura do 24 h (do 40 NS) + 50%

Kontakt

777 112 331
klara@jurikova.cz